Ook de burgemeester van een gemeente heeft met lobbyisten te maken. Job Cohen, Amsterdams burgemeester van 2001 tot 2010, kan daarover meepraten. “Als het om belangenbehartiging gaat, is de gemeente soms net een black box. Er zijn waanzinnig veel ingangen die wel of niet kunnen werken.” De route die je als lobbyist neemt, kan volgens

Op dinsdagavond 20 november verzamelde zich een bont gezelschap van culturele instellingen bij Framer Framed, om een training te volgen van Lobby Lokaal over lobbyen bij de gemeente. Al snel kwam naar voren dat de verschillende aanwezigen veel overeenkomsten hadden. Veel instellingen gaven aan moeite te hebben met de timing van hun lobby. “Wij, culturele

“De buitenwereld naar binnen halen en vice versa”, dat is hoe Marije Willems haar rol als gebiedsmakelaar omschrijft. Sinds het voorjaar van 2018 is zij de schakel tussen de gemeente Amsterdam en de bewoners en ondernemers in de Nieuwmarkt -en Waterloopleinbuurt. Representatieve afspiegeling Een belangrijk onderdeel van het werk van Willems is om richting het

Op 27 februari 2018 vond in Amsterdam Zuidoost het allereerste verkiezingsdebat ooit plaats. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen debatteerden negen politici van verschillende politieke partijen in een goed gevuld Bijlmer Parktheater over de toekomst van het stadsdeel. De initiatiefnemer, het Cultuurplatform Zuidoost, hoopte hiermee de aandacht te vestigen op het groeiende Zuidoost. Maar de avond

Bij lobbyen denken jongeren aan mannen in pak in Den Haag, aan achterkamertjes en aan helemaal niets. Lobbyen heeft een slecht imago, terwijl het dé manier is om invloed te hebben op het beleid dat bijvoorbeeld door een gemeente wordt gemaakt. Hoewel jongeren op de middelbare school nog niet mogen stemmen, hebben ze via de

Tekst door Wietse Jelles. Foto door Jeroen Savelkouls Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen stuurt WKPA input op de verkiezingsprogramma’s van alle fracties van de 380 Nederlandse gemeenten: 5 tips om belangenbehartiging de ruimte te geven. Fracties reageren enthousiast. En op 22 maart 2018 – een dag na de verkiezingen – ontvangen diezelfde fracties nog een oproep:

Lobby Lokaal sprak met Pieter Veldhuizen over de mogelijkheden voor burgerlobbyisten rondom de verkiezingscampagne van de gemeenteraad. Pieter was zelf als bestuurslid campagnemanager voor de Amsterdamse VVD tijdens de afgelopen raadsverkiezingen en is zelf lobbyist. Het proces van een verkiezingscampagne begint al maanden voordat de eerste vrijwilligers in gekleurde jassen met tassen vol flyers de

Interview met Pier Hornstra, adviseur Planning & Control voor de directie Middelen en Control. Over de gemeentelijke begrotingscyclus, de rol die de ambtenarij daarin speelt, en over de rol die je daarin als proactief burger of organisatie kunt spelen. De begrotingscyclus van de gemeente is niet iets waar mensen snel warm voor lopen. Toch kan

Normaal gesproken is in de gemeente de voorjaarsnota de start van de begrotingscyclus. Maar in een verkiezingsjaar is dat het coalitieakkoord. Dat wordt dan vertaald in de begroting van het volgend jaar.  Wietse Jelles sprak hierover met het Amsterdamse raadslid Carolien de Heer (PvdA). “Als het goed is, werkt het zo dat het college de

Gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester, Kamerlid, staats-secretaris en minister. Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft een groot aantal politieke functies vervuld, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Tino Wallaart interviewde Van Bijsterveldt over haar huidige baan: burgemeester van Delft. Een belangrijke verandering die ik in mijn tijd in het lokaal bestuur heb meegemaakt is die van een monistisch bestel naar een dualistisch