Inspreken in de gemeenteraad doe je zo

Door Cas Bool en Josien Pieterse van Framer Framed.

Afgelopen jaren hebben Cas en Josien ervaring opgedaan met het inspreken in de gemeenteraad. Als betrokken bewoners zette zij zich in voor de bouw van een duurzaam pand in Amsterdam, als directeuren van Framer Framed zetten zij zich in voor kunst en cultuur.

Inspreken, hoe werkt dat eigenlijk?

Het onderwerp dat je onder de aandacht wil brengen bij de Amsterdamse gemeenteraad wordt voorbesproken in commissievergaderingen. Dat is ook de plek waar je kan inspreken. Zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening, cultuur; alle onderwerpen worden besproken in verschillende commissievergaderingen. Kijk dus op de website van de gemeente welke commissie bij jouw onderwerp past. Je moet je wel van te voren aanmelden als inspreker. Dit kan gemakkelijk via de website van de gemeente.

Voorbereiding

Bereid je goed voor. Je hebt maar drie minuten om je verhaal te doen en krijgt geen uitloop. Schrijf je verhaal daarom uit en lees het meerdere keren hardop voor, met een timer erbij. Kort je verhaal in als het te lang is. Belangrijk is dat het een afgerond verhaal is en je binnen de beschikbare tijd tot je eindconclusie kan komen.

Neem meerdere uitgeprinte kopieën mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook om na afloop uit te delen aan geïnteresseerde raadsleden. Zij kunnen het later nalezen en bespreken in hun fractievergadering.

Neem daarnaast iets tastbaars mee om achter te laten: een flyer of folder van je organisatie of initiatief. Zorg dat je contactgegevens vermeld staan. Mochten raadsleden later nog vragen hebben dan kunnen ze je bereiken.

Nodig voor de dag zelf zo veel mogelijk vrienden en betrokkenen uit, zodat de publiekstribune goed gevuld is. De raadsleden zullen zien dat het probleem veel mensen raakt die de moeite nemen om naar het stadhuis te komen. Dit maakt indruk en ze zullen je niet snel vergeten.

Inspreken

Je opent je inspraak met “Geachte wethouder, raadsleden en toehoorders”. Stel jezelf voor. Wie ben je en namens wie spreek je? Spreek je namens een organisatie, als betrokkene bij een maatschappelijk initiatief of als verontruste buurtbewoner? Wat is je rol bij het probleem dat je aan de raad voorlegt? Geef ook aan wat je draagvlak is; hoe groter je achterban hoe meer gewicht de politiek aan je verhaal zal toekennen. Om de relevantie van je verhaal te vergroten kan je een citaat uit een krantenartikel verwerken in je verhaal of verwijzen naar de mening van iemand met autoriteit op dit specifieke gebied.

Las een witregel in. Praat rustig en bouw een pauze in je verhaal, zodat alle informatie even kan bezinken.

Dan komt het probleem.

Het probleem dat je wil agenderen kan je heel simpel introduceren: “Ik maak mij zorgen omdat… de gemeente van plan is bomen te kappen; de subsidie voor een speeltuinvereniging wordt stopgezet; huurhuizen te koop worden gezet, waardoor zittende huurder moeten vertrekken.” Omschrijf je probleem; wat gaat er verloren als de raad niet ingrijpt?

Las een witregel in.

Dan komt het allerbelangrijkste. Leg niet alleen een probleem voor, maar kom met een oplossing. Eindig met een concrete vraag. “Hierbij wil ik de raadsleden verzoeken… om de prachtige bomenrij te sparen en daarmee het groene aanzicht van de wijk te redden, om het korten van de subsidie voor de speeltuinvereniging terug te draaien, de verkoop van huurhuizen allen te laten plaatsvinden op voorwaarde dat de zittende huurders kunnen terugkeren.” Laat de raadsleden voelen dat ingrijpen noodzakelijk is omdat iets kostbaar verloren dreigt te gaan. Laat de raadsleden voelen dat zij het verschil kunnen maken om een prachtig nieuw initiatief net dat zetje te geven dat nodig is om het verschil te maken.

Tot slot, dank alle aanwezigen voor hun tijd en aandacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.