Projecten

Stichting Lobby Lokaal vindt dat iedereen zijn belang moet kunnen behartigen. 

Met de meeste activiteiten bereikt Lobby Lokaal burgers die met een klein zetje hun belang kunnen behartigen. Maar er zijn groepen die om verschillende redenen niet zo snel hun stem laten horen. Terwijl ook hun verhaal ertoe doet. Met projecten probeert Lobby Lokaal juist deze groepen te bereiken. 

“Ik denk dat de gemeente alleen luistert als het hen uitkomt”, zegt een deelnemer tijdens een lobbytraining van Stichting Lobby Lokaal. En hij blijkt lang niet de enige die er zo over denkt. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie burgers zichzelf tot de groep ontevreden of teleurgestelde burgers rekent, en van die groep heeft 83% het gevoel niet gehoord te worden. Boosheid en gevoel van onmacht liggen dicht bij elkaar. Met Boost Your Power ontwikkelen we een trainingsmethode om mensen bij de democratie te betrekken. Op die manier zorgen we dat de democratie oog krijgt voor de belangen van alle burgers. In dit project doen we een pilot met de methode en doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van de methode, om vervolgens beleid te beïnvloeden. Denk daarbij aan participatiebeleid, inburgeringscursussen of lessen burgerschap.

Dit project wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd en wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media.

Eén van de stemmen die te weinig gehoord wordt is die van mensen die moslimdiscriminatie ervaren. Samen met Tofik Dibi hebben we in dit project aandacht gevraagd voor het belang van burgerlobby tegen moslimdiscriminatie. Met een toolkit voor de burgerlobbyist tegen discriminatie en trainingen door heel Nederland zorgen we ervoor dat meer mensen die zich gediscrimineerd voelen hun belang kunnen behartigen in hun gemeente.

Benieuwd naar onze ervaringen en aanbevelingen? Lees het rapport ‘Lokaal lobbyen tegen moslimdiscriminatie’.

Dit project is uitgevoerd in 2019 en mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media.

Jongeren horen we nog te weinig. Zeker wanneer zij nog niet mogen stemmen. In samenwerking met de BKB-academie hebben we een klein project opgezet, waarbij we een lespakket hebben ontwikkeld voor het vak maatschappijleer. Om ervoor te zorgen dat jongeren niet alleen gaan stemmen als ze achttien zijn, maar vanaf jongs af aan in staat zijn om mee te praten over beleid en hun belangen, leren ze bij Machtmakers lobbyen. Jongeren gaan aan slag met hun eigen lokale lobby en komen in contact met lokale politici.

In 2018 heeft Lobby Lokaal een uitgevoerd met de deelnemers van de BKB-academie. Met het afronden van hun academiejaar is het project afgerond.

TOP