Inbreng voor Amsterdamse raadsvergadering over het referendum

Geachte raadsleden uit de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering,

Op 30 januari bespreekt uw commissie de Discussienotitie Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum. Wij hebben de notitie met waardering en interesse gelezen. Namens Stichting Lobby Lokaal zou ik u graag willen reageren op de inhoud van het stuk en enkele suggesties van de hand doen om de tegenmacht van Amsterdammers te versterken.

Over Stichting Lobby Lokaal

Stichting Lobby Lokaal is opgericht om maatschappelijke initiatieven te helpen bij het behartigen van hun belangen in de gemeente. Dit doen wij omdat we geloven in een betere wereld door eerlijke lobby. Veel mensen weten de weg naar machthebbers niet te vinden, simpelweg omdat ze de connecties niet hebben. En geen dure lobbyist kunnen inhuren. Wij willen de waardevolle ideeën van deze mensen een kans te geven.

Het gaat dan nadrukkelijk om ideeën die nog niet passen in gemeentelijk beleid of voorgesteld beleid. Of om ideeën die in strijd zijn met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening van het beleid moet komen. Juist dit ongevraagde advies, de tegenmacht, ondersteunen wij met Lobby Lokaal.

Referendum

Met zijn voorstellen ter verbetering van het referendum hoopt wethouder Groot Wassink Amsterdammers grotere zeggenschap te geven over hun directe omgeving, gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel. Die hoop delen wij. Volgens ons is het referendum een waardevol instrument. Het is echter wel een paardenmiddel. Het is zwart of wit, nee of ja, voor of tegen. Er is geen ruimte voor nuance. Daarmee heeft het waarde als ultieme stok achter de deur voor burgers om het stadsbestuur terug te fluiten.

Stichting Lobby Lokaal vindt het belangrijk dat burgers op elk moment hun stem kunnen laten horen. Wij zijn er van overtuigd dat met lokaal lobbyen burgers veel meer kansen geboden wordt om subtiel, genuanceerd en opbouwend kritisch te zijn.

Lokale burgerlobby

De gemeente stimuleert mensen om mee te denken over het beleid. Maar als burgerlobbyist aan de slag te gaan, is lang niet zo makkelijk. Wij zouden u willen vragen om , naast de versoepeling van het referendum, actie te ondernemen om Amsterdam burgerlobbyist-vriendelijk te maken.

  1. Het begint bij duidelijkheid over wie je, wanneer, waarover het beste kan aanspreken. Maak het gehele beleidsproces voor iedereen begrijpelijk inzichtelijk. Verder zijn de contactgegevens van raadsleden bijvoorbeeld goed vindbaar, dit geldt helaas niet voor wethouders en ambtenaren.
  2. In het kader van transparantie pleiten we verder voor het toevoegen van een zogenoemde ‘lobbyparagraaf’ aan beleidsstukken: wie heeft input geleverd voor dit voorstel en hoe zijn de verschillende belangen afgewogen. Dit is niet alleen voor de gemeenteraad heel interessant, maar ook voor burgers.
  3. Er zijn op dit moment verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad: je kan schrijven, spreken met een gemeenteraadslid, een werkbezoek organiseren of inspreken in de raad. Zijn er niet meer manieren te bedenken om het voor burgerlobbyisten laagdrempelig te maken om met raadsleden in contact te komen? In Utrecht hebben burgers bijvoorbeeld wekelijks de mogelijkheid om een marktkraam in te richten in het stadhuis. Op die manier kunnen zij op hun eigen manier hun ideeën met raadsleden delen.
  4. Zorg er voor dat ook mensen die niet van schrijven en vertellen houden, hun boodschap kunnen overdragen. Veel mensen die wij op onze spreekuren ontvangen, vinden het bijvoorbeeld heel spannend om in te spreken. Of zijn teleurgesteld over hun optreden. Hun boodschap kwam minder goed over dan gehoopt. Niet iedereen is comfortabel bij het voorlezen of vertellen van een verhaal voor een groep. Het zou daarom goed zijn om het voor insprekers mogelijk te maken gebruik te maken van audiovisuele middelen om een boodschap over te brengen.
  5. Tot slot zouden we de commissie willen vragen onderzoek te doen naar het middel ‘inspraak in de gemeenteraad’. Wij zijn benieuwd op welke onderwerpen, welke groepen burgers van zich laten horen. We zijn ook nieuwsgierig hoe insprekers terugkijken op hun inspraak: hebben zij het gevoel voldoende gehoord te zijn? De uitkomsten van dit onderzoek, zou interessant inzicht kunnen geven op welke manier de gemeenteraad de burgerlobbyist beter kan faciliteren.

Boekpresentatie Lobby Lokaal Amsterdam

Om de burgerlobbyist alvast een beetje op weg te helpen, presenteert Stichting Lobby Lokaal op vrijdag 1 februari het boekje Lobby Lokaal Amsterdam. Handboek voor de burgerlobbyist. Met tips van politici, ambtenaren en belangenbehartigers. U bent van harte welkom om bij de feestelijke boekpresentatie aanwezig te zijn. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 in de Jungle, Tweede van Swindenstraat 26 te Amsterdam. Opgeven kan via lobby@stichtinglobbylokaal.nl.

Mocht u meer willen weten over het belang van burgerlobbyisten of onze stichting, mail (mara@stichtinglobbylokaal.nl) of bel (0657639538) mij dan vooral. Ik ga graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Mara van Waveren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.