De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dat is te merken aan kandidaat-raadsleden die zich warmlopen voor de campagne, maar ook aan lokale organisaties en initiatieven die juist in deze periode politieke partijen proberen te overtuigen van hun plannen. Zo hopen zij invloed te hebben op het beleid van de komende jaren. “Helaas zien we dat nog

De podcast Kunst en Bondcast van de Kunstenbond ging in november over lobbyen. Mara van Waveren van Lobby Lokaal schoof aan, samen met Peter van de Bunder, lobbyist van de Kunstenbond en politica en belangenbehartiger Karin Boelhouwer In de podcast spraken ze over waarom het zo belangrijk is om gezamenlijk op te komen voor belangen

Robert Breedveld is gemeenteraadslid en campagneleider voor het CDA in Roosendaal. Eerder was Robert al betrokken bij het lokale campagneteam, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 trekt hij de kar van de CDA-campagne in Roosendaal. Robert is ondernemer in Roosendaal en betrokken bij diverse stichtingen in de stad. Wij spraken met Robert over hoe een

Tagged under:

Op 1 september vergaderde de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van de gemeente Amsterdam over het initiatiefvoorstel Hup, lokale lobby uit 2019. Stichting Lobby Lokaal gaf tijdens het inspreekmoment nog een aantal punten mee voor de discussie: Geachte raadsleden, geachte wethouder,  Graag spreek ik in op het punt Hup lokale lobby. In 2019 pleitte ik

Over Stichting Lobby Lokaal Stichting Lobby Lokaal vindt dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op zijn omgeving en moet kunnen lobbyen op lokaal niveau. Politici en bestuurders kunnen alleen goede besluiten nemen als iedereen zijn belangen kan behartigen. Daarom zetten we ons in om lobbyen toegankelijk te maken voor lokale initiatieven en burgers met weinig

Sinds februari ondersteunt Stichting Lobby Lokaal de bewonersvereniging Kortvoort Vooruit uit Kortvoort in Amsterdam Zuidoost met het opbouwen van hun community volgens de organizing leer. In april heeft Lobby Lokaal rond de 30 bewoners van Kortvoort uitgebreid gesproken over hun leven, hun buurt, hun wensen en hun klachten. Veel inspirerende verhalen werden er verteld, maar

Er is helaas nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar burgerlobby, en het geringe aantal onderzoeken dat er is richt zich voornamelijk op hoe burgers lobbyen en wie er lobbyen. Er is weinig bekend over de democratische effecten die burgerlobby kan hebben op de burgers zelf. Met andere woorden: wat draagt burgerlobby bij aan de democratie?

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit is de perfecte tijd om te jouw lokale lobbyproject onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Weet je nog niet hoe je hiermee moet beginnen? Lobby Lokaal nodigt je uit voor een online training over lobbyen richting de gemeenteraadsverkiezingen op maandagavond 18 oktober, waarin we je

Over minder dan een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat overal in het land lokale partijafdelingen aan de slag gaan met het schrijven van een verkiezingsprogramma. Zo ook voormalig  Tweede Kamerlid Matthijs Sienot, die nu voorzitter is van de programmacommissie van D66 in Utrecht. Noortje van Lith spreekt hem over de totstandkoming van het

Tino Wallaart / Stichting Lobby Lokaal

2018 – door Tino Wallaart, scheidsrechter bij AFC IJburg Als scheidsrechter doe ik altijd een toss voor wedstrijden van AFC IJburg. De wind kan namelijk ongenadig hard waaien op Sportpark Diemerpark, waar deze jongste club van Amsterdam haar thuisbasis heeft. Keuze van speelhelft kan daarom echt invloed hebben op het wedstrijdverloop – en regelmatig kiezen