Op 27 februari 2018 vond in Amsterdam Zuidoost het allereerste verkiezingsdebat ooit plaats. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen debatteerden negen politici van verschillende politieke partijen in een goed gevuld Bijlmer Parktheater over de toekomst van het stadsdeel. De initiatiefnemer, het Cultuurplatform Zuidoost, hoopte hiermee de aandacht te vestigen op het groeiende Zuidoost. Maar de avond

Bij lobbyen denken jongeren aan mannen in pak in Den Haag, aan achterkamertjes en aan helemaal niets. Lobbyen heeft een slecht imago, terwijl het dé manier is om invloed te hebben op het beleid dat bijvoorbeeld door een gemeente wordt gemaakt. Hoewel jongeren op de middelbare school nog niet mogen stemmen, hebben ze via de

Tekst door Wietse Jelles. Foto door Jeroen Savelkouls Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen stuurt WKPA input op de verkiezingsprogramma’s van alle fracties van de 380 Nederlandse gemeenten: 5 tips om belangenbehartiging de ruimte te geven. Fracties reageren enthousiast. En op 22 maart 2018 – een dag na de verkiezingen – ontvangen diezelfde fracties nog een oproep:

Lobby Lokaal sprak met Pieter Veldhuizen over de mogelijkheden voor burgerlobbyisten rondom de verkiezingscampagne van de gemeenteraad. Pieter was zelf als bestuurslid campagnemanager voor de Amsterdamse VVD tijdens de afgelopen raadsverkiezingen en is zelf lobbyist. Het proces van een verkiezingscampagne begint al maanden voordat de eerste vrijwilligers in gekleurde jassen met tassen vol flyers de

Interview met Pier Hornstra, adviseur Planning & Control voor de directie Middelen en Control. Over de gemeentelijke begrotingscyclus, de rol die de ambtenarij daarin speelt, en over de rol die je daarin als proactief burger of organisatie kunt spelen. De begrotingscyclus van de gemeente is niet iets waar mensen snel warm voor lopen. Toch kan

Normaal gesproken is in de gemeente de voorjaarsnota de start van de begrotingscyclus. Maar in een verkiezingsjaar is dat het coalitieakkoord. Dat wordt dan vertaald in de begroting van het volgend jaar.  Wietse Jelles sprak hierover met het Amsterdamse raadslid Carolien de Heer (PvdA). “Als het goed is, werkt het zo dat het college de

Gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester, Kamerlid, staats-secretaris en minister. Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft een groot aantal politieke functies vervuld, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Tino Wallaart interviewde Van Bijsterveldt over haar huidige baan: burgemeester van Delft. Een belangrijke verandering die ik in mijn tijd in het lokaal bestuur heb meegemaakt is die van een monistisch bestel naar een dualistisch

In 2013 liepen we met een aantal vrienden door De Groene Ster, een waterrijk natuurgebied net buiten Leeuwarden. We hadden een idee om in de stad die volgens lokale bard Piter Wilkens ‘niets was, niets is en niets zal worden’ een meerdaags popfestival te beginnen. Mijn twee partners-in-crime waren al jaren actief in Leeuwarden en

Laura Bromet (47) is moeder van vier kinderen en sinds 2014 wethouder voor GroenLinks in de gemeente Waterland. Ze is al een paar jaar actief in de politiek. Ze begon in de lokale politiek en werd vervolgens fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Later mengde ze zich in de politiek van de gemeente Waterland. Hier heeft ze