Over Lobby Lokaal

Lobby Lokaal gelooft in een betere wereld door belangenbehartiging. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de overheid en hulp krijgt bij het beïnvloeden van beleid.

Om je belangen te kunnen behartigen heb je tijd, expertise en een goed netwerk nodig – iets dat veel maatschappelijke initiatieven zich niet kunnen veroorloven. Daarom maken wij lokaal lobbyen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven die niet (sociaal) kapitaalkrachtig zijn.

Wij vinden dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op zijn omgeving en moet kunnen lobbyen op lokaal niveau. Politici en bestuurders kunnen alleen goede besluiten nemen als iedereen zijn belangen kan behartigen.

Lobby Lokaal zet zich daarom in om lobbyen toegankelijk te maken voor lokale initiatieven met weinig (sociaal) kapitaal die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid en sociale cohesie op gemeentelijk niveau. Dat doen we met trainingen, ondersteuning, advies en het delen van informatie.

Stichting Lobby Lokaal is opgericht door Myrthe Kusse, Tino Wallaart en Mara van Waveren. Het missiegedreven bedrijf Wallaart & Kusse BV (voorheen WKPA) maakte de oprichting mogelijk door tijd en geld te doneren aan de stichting. Wallaart & Kusse is sindsdien een belangrijke financier van Stichting Lobby Lokaal. Onze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst die je hier kan vinden.

Wil je meer weten over ons werk en onze plannen voor komend jaar? Lees dan ons jaarverslag en beleidsplan op de pagina cijfers & beleid.

Aantal burgerlobbyisten

0burgerlobbyisten geholpen

Lobby Lokaal zet zich in voor alle burgerlobbyisten die een mooi idee hebben voor hun gemeente.

‘Politiek is belangrijk en ik geloof dat het bestuur van een land, stad of regio beter wordt als iedereen zijn belang goed kan behartigen.’

- Tino Wallaart / Eigenaar WKPA

Onze missie

Wij maken lokaal lobbyen toegankelijk voor iedereen.

Onze visie

Wij informeren, adviseren, ondersteunen en emanciperen mensen, initiatieven en organisaties.

Voor wie?

Wij helpen maatschappelijke initiatieven die niet (sociaal) kapitaalkrachtig zijn door ze in contact te brengen met ons netwerk van vrijwilligers met lobbykennis.

Ons stappenplan
Onze thema's

Sociale cohesie

Sociale cohesie

Draagt jouw initiatief bij aan de sociale cohesie in de wijk of de stad? Denk aan plannen om mensen die elkaar normaal niet ontmoeten samen te brengen.

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Draagt jouw initiatief bij aan de verbetering van zorg en welzijn? Denk aan het helpen van mensen die eenzaam zijn, bij klusjes in huis of aan het samen doen van boodschappen op de markt.

Groen

Groen

Draagt jouw initiatief bij aan een duurzame of groene wijk? Denk aan het mensen die zich inzetten tegen zwerfvuil of mensen met een lokale energiecoöperatie.

Jeugd

Draagt jouw initiatief bij aan de ontwikkeling van de jeugd in de wijk? Denk aan plannen om ervoor te zorgen dat kinderen in hun eigen buurt werkervaring kunnen opdoen of aan plannen voor meer speeltuinen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Draagt jouw initiatief bij aan kunst en culuur in de wijk? Denk aan plannen voor een buurttheater of het gebruik van leegstaande panden voor kunstenaars of culturele activiteiten.

TOP