Brief voor raadsvergadering over democratiseringsbeleid

9 april 2019

Geachte raadsleden,

Naar ik begrijp, heeft u zich binnen de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering verenigd rond het thema democratisering. Dan bent u vast net zo verheugd als ik dat de beleidsbrief democratisering van wethouder Rutger Groot Wassink naar de raad is gestuurd en op de agenda van de vergadering van woensdag 10 april staat.

Over Lobby Lokaal

Stichting Lobby Lokaal wil, net als de wethouder, dat het gemeentelijk beleid verrijkt wordt met de ideeën van de nu zwijgende meerderheid. In de beleidsbrief staan mooie plannen om de representatieve democratie te versterken met meer directe en participatieve democratie. Maar hoe zit het met tegenmacht en tegenspraak zoals lobbyen? Dat moet mijns inziens niet voorbehouden zijn aan bedrijven en mensen met tijd, geld en connecties.

Stichting Lobby Lokaal is opgericht om burgers te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen. Ons hart gaat sneller kloppen van een idee dat nog niet past in gemeentelijk beleid of een idee dat in strijd is met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening van het beleid moet komen. Juist dit ongevraagde advies, die tegenmacht, ondersteunen wij met Lobby Lokaal.

Dit doen we met lobbyinformatie, lobbytrainingen en lobbyadvies. Afgelopen jaar ondersteunde we ruim 140 burgerlobbyisten bij hun lokale lobby. Zo trainden wij meer dan veertig groene belangenbehartigers en zagen we op de helft van onze spreekuren burgerlobbyisten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Begin 2019 publiceerden we speciaal voor de Amsterdamse burgerlobbyist het boekje Lobby Lokaal Amsterdam. Handboek voor de burgerlobbyist. Dit alles om burgers te informeren en enthousiasmeren om burgerlobbyist te worden voor hun belang.

Lokale burgerlobby

Maar om als burgerlobbyist aan de slag te gaan, is lang niet zo makkelijk. Wij zouden u willen vragen om in uw gesprekken over het democratiseringsbeleid ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de gemeente voor burgerlobbyisten. Ik geef u graag vijf punten mee ter inspiratie.

  1. Een burgerlobbyist moet weten wie, wanneer, waarover het beste benaderd kan worden. Maak daarom het gehele beleidsproces voor iedereen begrijpelijk inzichtelijk.
  2. In het kader van transparantie pleiten we voor het toevoegen van een zogenoemde ‘lobbyparagraaf’ aan beleidsstukken. Dit gaat verder dan een participatieparagraaf waarin aangegeven wordt wie er mee hebben gedacht. Het gaat erom wie input heeft geleverd voor een voorstel en hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. Dit is niet alleen voor de gemeenteraad heel interessant, maar ook voor burgers.
  3. Er zijn op dit moment verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad: je kan schrijven, spreken met een gemeenteraadslid, een werkbezoek organiseren of inspreken in de raad. Maar zijn er niet meer manieren te bedenken om het voor burgerlobbyisten laagdrempelig te maken om met raadsleden in contact te komen?
  4. Zorg er voor dat ook mensen die niet van schrijven en vertellen houden, hun boodschap kunnen overdragen. Het zou daarom wellicht goed zijn als insprekers gebruik mogen maken van audiovisuele middelen om een boodschap over te brengen.
  5. Om erachter te komen waarom mensen zich wel of niet wenden tot de gemeente, zou het interessant zijn een onderzoek te doen. Wij denken in eerste instantie aan het middel ‘inspraak in de gemeenteraad of stadsdeelcommissie’. Welke groepen burgers laten van zich horen op welke onderwerpen? We zijn ook nieuwsgierig hoe insprekers terugkijken op hun inspraak: hebben zij het gevoel voldoende gehoord te zijn? De uitkomsten van dit onderzoek, zou interessant inzicht kunnen geven op welke manier de gemeenteraad de burgerlobbyist beter kan faciliteren.

Deze vijf bovenstaande punten zijn gebaseerd op door ons gehoorde ervaringen van burgerlobbyisten.

Daarnaast pleiten wij voor een lobbyprotocol. In dit protocol moet worden omschreven hoe de gemeente omgaat met beleidsbeïnvloeders, inclusief een gedragscode. Maak duidelijk dat in Amsterdam de deur voor foute lobbyisten gesloten blijft.

We hopen dat u binnenkort tijd heeft om met mij in gesprek gaan over de mogelijkheden om van Amsterdam een (nog) burgerlobbyist-vriendelijke(re) stad te maken. Mocht u in de toekomst een meeting met externen organiseren, zou ik het een eer vinden als ik zou mogen aanschuiven.

Ter informatie ontvangt u hierbij ons jaarverslag en het boekje ‘Lobby Lokaal Amsterdam. Handboek voor de burgerlobbyist’. Mocht u meer willen weten over het belang van burgerlobbyisten of onze stichting, mail (mara@stichtinglobbylokaal.nl) of bel (0657639538) mij dan vooral.

Met vriendelijke groet,

Mara van Waveren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.