Groene Trainees

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur! Op 16 maart mogen we weer het stemhokje in en een kruisje zetten bij de partij die het beste voorheeft met onze waarden en belangen. En hopelijk mogen we het potlood weer in onze zak steken 😉 De opkomst bij verkiezingen is al jaren laag onder jongeren, en dat

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dat is te merken aan kandidaat-raadsleden die zich warmlopen voor de campagne, maar ook aan lokale organisaties en initiatieven die juist in deze periode politieke partijen proberen te overtuigen van hun plannen. Zo hopen zij invloed te hebben op het beleid van de komende jaren. “Helaas zien we dat nog

Sinds februari ondersteunt Stichting Lobby Lokaal de bewonersvereniging Kortvoort Vooruit uit Kortvoort in Amsterdam Zuidoost met het opbouwen van hun community volgens de organizing leer. In april heeft Lobby Lokaal rond de 30 bewoners van Kortvoort uitgebreid gesproken over hun leven, hun buurt, hun wensen en hun klachten. Veel inspirerende verhalen werden er verteld, maar

Er is helaas nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar burgerlobby, en het geringe aantal onderzoeken dat er is richt zich voornamelijk op hoe burgers lobbyen en wie er lobbyen. Er is weinig bekend over de democratische effecten die burgerlobby kan hebben op de burgers zelf. Met andere woorden: wat draagt burgerlobby bij aan de democratie?