Wetenschappelijk onderzoek naar burgerlobby

Er is helaas nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar burgerlobby, en het geringe aantal onderzoeken dat er is richt zich voornamelijk op hoe burgers lobbyen en wie er lobbyen. Er is weinig bekend over de democratische effecten die burgerlobby kan hebben op de burgers zelf. Met andere woorden: wat draagt burgerlobby bij aan de democratie? En heeft het effect op democratisch vertrouwen van burgers?

Daar komt gelukkig verandering in. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam doet Stichting Lobby Lokaal nu onderzoek naar de mogelijke effecten. Dit is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een online survey-experiment. Daardoor werd uit verschillende gemeentes in Nederland data verzameld over de  democratische effecten van ‘burgerlobby’ in gemeentelijke besluitvormingsprocessen op burgers.

Stagiair Sharon van Geldere schreef bij Lobby Lokaal haar scriptie over dit onderwerp. Ze onderzocht de effecten van het faciliteren van burgerlobby op de toegang en invloed van burgers in de politiek. Het faciliteren van burgerlobby houdt in ons onderzoek in dat de gemeente burgers wijst op hun recht om in te spreken in de gemeenteraad. Deze aanwijzing behoort tot de informatiefunctie van de gemeente en valt dus niet onder een gemeentelijk participatieproject. In andere woorden, zorgt het faciliteren van burgerlobby ervoor dat burgers een betere toegang tot en invloed in de politiek ervaren? 

Burgers ervaren meer invloed op het moment dat de gemeente burgerlobby heeft gefaciliteerd

Uit Sharons onderzoek blijkt verder dat het faciliteren van burgerlobby niet bijdraagt aan een versterkt gevoel van toegang tot de politiek. Of burgerlobby invloed heeft op het gevoel van toegang van burgers tot de politiek is dus nog onzeker. Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek is dat burgers meer invloed ervaren op het moment dat de gemeente burgerlobby heeft gefaciliteerd. Burgers zien burgerlobby dus als een mogelijkheid om de politiek te beïnvloeden en hun belangen te behartigen. Dit toegenomen gevoel van invloed is wel afhankelijk van het issue dat wordt besproken. Het soort issue bepaalt sterk het gevoel van invloed. Een issue waarvan de gevolgen voor de burgers al duidelijk zijn, vergroot het gevoel van invloed, in vergelijking tot een issue dat relatief nieuw is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.