Brief aan gemeenten: maak tegenmacht en inspraak mogelijk in de digitale democratie.

Sociale cohesie

Woensdag 22 april 2020

Geachte burgemeester, geachte raadsleden,

Wij zijn verheugd dat de spoedwet ‘digitale besluitvorming’ is aangenomen en het lokale politieke proces weer op gang kan komen. Voor de democratie is het belangrijk dat u als gemeenteraadslid kaders kunt blijven stellen voor uw college en het beleid kunt blijven controleren. Om uw werk als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen is het daarbij belangrijk om bereikbaar en toegankelijk te blijven voor inwoners in uw gemeente. Stichting Lobby Lokaal geeft u in deze brief een aantal tips mee om inspraak en tegenmacht ook in de digitale democratie te waarborgen.

Digitale participatie en burgerlobby

Om als burger(lobbyist) van je te laten horen, is lang niet zo makkelijk. Zeker niet wanneer bijna alle fysieke momenten van besluitvorming door de coronacrisis worden afgezegd en/of niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Wij zouden u willen vragen om in uw overwegingen over ‘online vergaderen’ aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor  burgers. Ter inspiratie een aantal tips:

 1. Maak duidelijk inzichtelijk wat de procedures zijn voor de ontwikkeling van beleid.
  • Juist nu is het belangrijk dat voor de burger duidelijk is wie, wanneer bepaalt op welke manier beleidsstukken behandeld zullen worden. Verschaf ook duidelijkheid over beleidsstukken die in deze tijd worden uitgesteld. Maak dus toegankelijk inzichtelijk hoe het beleidsproces en de beleidscyclus eruit ziet en geef daarbij steeds aan hoe en wanneer er gereageerd kan worden.
 2. Zorg zo snel mogelijk dat inspreken in de gemeenteraad weer kan. 
  • Inspraak is essentieel voor een goed werkende lokale democratie. Maak daarom zo snel mogelijk afspraken over de manier waarop u inspraak in deze tijd organiseert. Het is daarbij belangrijk dat er interactie mogelijk is tussen gemeenteraadsleden en de inspreker.
 3. Grijp dit moment aan om te experimenteren met verschillende middelen voor inspraak.
  • Niet iedereen beschikt over dezelfde taalvaardigheid en is in staat om zijn of haar verhaal op schrift over te dragen. De mogelijkheid van mondelinge inbreng is daarom een vereiste. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende audiovisuele middelen. Denk niet alleen aan een ‘live laptop verbinding’, maar ook aan voorzieningen voor het insturen van videoboodschappen, filmmateriaal of een kleine presentatie.
 4. Mobiliseer burgers om te participeren in de digitale democratie. 
  • Zorg er in elk geval voor dat burgers op de gemeentewebsite kunnen terugvinden hoe en wanneer zij kunnen inspreken. Maar dat is niet voldoende. Informeer burgers actief over de mogelijkheden voor participatie, inspraak en tegenspraak in de digitale democratie. Dit kan via sociale media, nieuwsbrieven, (digitale) flyers en uw eigen netwerk.
 5. Evalueer en onderzoek hoe digitale participatie wordt ervaren.
  • Om erachter te komen waarom mensen zich wel of niet wenden tot de gemeente, zou het interessant zijn een onderzoek te doen. Welke groepen burgers laten op welke manier van zich horen op welke onderwerpen? We zijn ook nieuwsgierig hoe insprekers terugkijken op hun inspraak: hebben zij het gevoel voldoende gehoord te zijn? De uitkomsten van dit onderzoek, zou interessant inzicht kunnen geven op welke manier de gemeenteraad de burger(lobbyist) beter kan faciliteren.

Deze vijf bovenstaande punten zijn gebaseerd op door ons gehoorde ervaringen van burgerlobbyisten.

Mocht u meer willen weten over het belang van burgerlobbyisten of onze stichting, mail (mara@stichtinglobbylokaal.nl) of bel (0657639538) mij dan vooral. 

Met vriendelijke groet,
Mara van Waveren
Directeur Stichting Lobby Lokaal   

Meer over Lobby Lokaal

Stichting Lobby Lokaal is opgericht om burgers te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen. Ons hart gaat sneller kloppen van een idee dat nog niet past in gemeentelijk beleid of een idee dat in strijd is met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening van het beleid moet komen. Juist dit ongevraagde advies, die tegenmacht, ondersteunen wij met Lobby Lokaal. 

Dit doen we met lobbyinformatie, lobbytrainingen en lobbyadvies. Afgelopen jaar ondersteunde we ruim 140 burgerlobbyisten bij hun lokale lobby. Zo trainden wij meer dan veertig groene belangenbehartigers en zagen we op de helft van onze spreekuren burgerlobbyisten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. In 2018 publiceerden we het boekje Lobby Lokaal. Tips voor de burgerlobbyist. Dit alles om burgers te informeren en enthousiasmeren om burgerlobbyist te worden voor hun belang. 

Lees hier de hele brief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.