2020 Brief inzake tegenmacht en inspraak in digitale democratie