“Zelfs met je lobby voor een grootstedelijk project zou ik beginnen in het stadsdeel”

Rick Vermin is stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oost namens GroenLinks. Hij heeft onder andere Duurzaamheid en Openbare Ruimte in zijn portefeuille en vertelt ons wat het stadsdeel kan betekenen voor jouw burgerlobby.

Sinds een herziening  van het bestuurlijk stelsel in 2014 maken we als stadsdeel geen beleid meer, maar volgen we het beleid van de stad. Wij zorgen voor de uitvoering en daarbinnen zit gelukkig genoeg ruimte om dat in te vullen op een manier die past bij onze visie op ons stadsdeel.

Het mooiste aan werken in het stadsdeel is dat de uitvoering van dat beleid heel direct invloed heeft op bewoners, ondernemers en bezoekers. Ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de portefeuille Openbare Ruimte. Elke keuze die ik maak over een lantaarnpaal, herinrichting of vuilniscontainer maakt wezenlijk verschil voor de bewoners van mijn stadsdeel. Vaak krijg ik te maken met betrokken bewoners en ken ik de plek, organisatie of persoon waar het beleid invloed op heeft. Juist die nabijheid maakt het werk te gek!

Stadsdeelcommissie

Formeel gezien heeft de stadsdeelcommissie tegenwoordig alleen nog adviesrecht, maar in de praktijk vervullen zij een bijzondere positie, omdat zij uit een meer politieke visie dingen kunnen signaleren en agenderen. Dit kan via een schriftelijk advies, maar vooral door op een goede manier te discussiëren over wat we doen en willen in het stadsdeel. Zij houden ons scherp door constant vanuit hun visie onze keuzes te bevragen of een advies uit te brengen over de wensen die zij hebben voor het stadsdeel. Maar het leuke is, we zitten er allemaal omdat we het beste willen voor Amsterdam Oost!

Als je een goed idee hebt…

Zoek eens op welke ambtenaren in jouw gebiedsteam zitten en maak een afspraak. Zij zijn goed in staat je idee verder te helpen, omdat ze goed weten of er soortgelijke initiatieven in de buurt zijn en ze vaak ook weten of er geld beschikbaar is bij het stadsdeel. Denk voor zo’n gesprek dan wel goed na over wat je wilt, wat je nodig hebt om dat te bereiken en wat wij dan voor je zouden kunnen betekenen.

Ook is het nuttig om met de stadsdeelcommissie te praten. Is je idee of klacht erg buurt gerelateerd, ga dan eens praten met de leden van de stadsdeelcommissie uit jouw gebied. Zij zijn op zoek naar jouw verhaal en kunnen dat goed verbinden aan het verhaal van anderen in de wijk én kunnen hierover in gesprek gaan met het stadsdeelbestuur en de rest van de stadsdeelcommissie. Wanneer je een meer politieke vraag of wens hebt, kan je misschien beter een partij benaderen in jouw stadsdeel.

Uiteraard kan je meteen naar de gemeenteraad stappen, maar die hebben het vrij druk en kennen de (zeer) lokale dossiers niet altijd even goed. Daarbij zullen zij je ook terugverwijzen naar het stadsdeel wanneer het gaat over beleid dat hier thuishoort. En zelfs al wil je pleiten voor een grootstedelijk project, zou ik je aanraden in het stadsdeel te beginnen. Het draagvlak dat je daar creëert kan je heel goed gebruiken als je later naar de gemeenteraad stapt. Zie het stadsdeel als je partner om jouw doelen te behalen en je kan een heel eind komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.