‘We zijn heel benieuwd naar de plannen die organisaties en burgers hebben met de stad.’

Over minder dan een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat overal in het land lokale partijafdelingen aan de slag gaan met het schrijven van een verkiezingsprogramma. Zo ook voormalig  Tweede Kamerlid Matthijs Sienot, die nu voorzitter is van de programmacommissie van D66 in Utrecht. Noortje van Lith spreekt hem over de totstandkoming van het programma en de invloed van burgers op het verkiezingsprogramma. 

Het programma is de visie voor de komende raadsperiode

‘Het verkiezingsprogramma is enorm belangrijk om kiezers enthousiast te maken voor je plannen. Raadsleden baseren de komende vier jaar hun visie op dat ene programma. Daarnaast wordt het gebruikt in de onderhandelingen voor een nieuw college na de verkiezingen. Ik vind het daarom een grote eer om het verkiezingsprogramma op te zetten voor de gemeente Utrecht.’ zo vertelt Matthijs Sienot.

De verkiezingsprogrammacommissie bestaat uit 5 leden. Elk lid van de commissie heeft een thema waarop zij of hij zich richt, zodat alle belangrijke onderwerpen die spelen in de gemeente terugkomen in het programma. ‘Denk aan een thema als wonen. De Utrechtse woningmarkt is totaal oververhit, maar wonen is en blijft een grondrecht. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd kunnen vinden in onze stad, ook onderwijzers en verpleegkundigen. Dit is een belangrijk thema in ons verkiezingsprogramma.’ Daarnaast krijgt de commissie ondersteuning van het landelijk partijbureau en het wetenschappelijk instituut van D66. 

Alle plannen voor de stad zijn welkom

Matthijs Sienot ziet het maken van een nieuw verkiezingsprogramma als een belangrijk moment voor leden om invloed te hebben op de standpunten van hun partij. ‘Leden kunnen echt meedenken over de visie en de inzet van de partij bij de verkiezingen.’ Niet alleen leden kunnen hun mening uiten, ook burgers die geen lid zijn en belangenorganisaties kunnen van zich laten horen. ‘We zijn heel benieuwd naar de plannen die organisaties en burgers hebben met de stad.’ 

Om informatie op te halen organiseerden programmacommissies voorheen vaak bijeenkomsten en gesprekken. Met de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk. ‘Daarom hebben we online evenementen georganiseerd en enquêtes rondgestuurd aan onze leden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze activiteiten hebben tot nu toe ruim vijfhonderd mensen hun mening gegeven over onderwerpen die spelen in hun wijk.’

De commissie wordt dus al regelmatig benaderd en benadert waar nodig ook zelf belangengroepen. ‘Bij deze evenementen is het als commissielid belangrijk dat je goed kunt luisteren. Daarna is dan onze taak om te beoordelen of de suggesties van deze organisaties, burgers en leden overeenkomen met onze waarden en visie voor de stad. Vervolgens kijken we of en op welke manier deze voorstellen in het conceptprogramma verwerkt kunnen worden. Dan vertalen we de inzichten en ideeën van burgers en leden naar aansprekende politieke voorstellen.’

In de praktijk is het zo dat meer leden dan niet-leden contact zoeken met de programmacommissie. ‘Ik roep dan ook graag niet-leden op om hun ideeën op tijd te laten horen aan de commissie!’ 

‘Nadat wij deze zomer het concept-programma hebben opgesteld wordt dit in het najaar voorgelegd aan de leden van D66 Utrecht. Zij kunnen nog voorstellen indienen via amendementen en stemmen vervolgens over het programma. Na de stemming staat het programma vast voor de komende vier jaar.’ 

Tips voor de burger(lobbyist) 

Ben je van plan de programmacommissie te benaderen, dan heeft Matthijs Sienot nog een aantal tips voor je verhaal. ‘Om een succesvol voorstel te kunnen doen moet je duidelijk hebben waarom jouw voorstel relevant is voor de stad en voor onze partij. Breng je boodschap bijna als een verkooppraatje: wees dus concreet en maak het aantrekkelijk om te lezen. Dat houdt ook in dat je brief niet langer is dan een A4’tje. Bedenk dat een commissie- of raadslid kort en bondig jouw idee moet kunnen uitleggen aan journalisten of burgers.’ 

Tot slot geeft Matthijs Sienot burger(lobbyisten) nog drie tips mee: 

  1. Word (politiek) actief en laat van je horen! Iedereen in Nederland heeft de mogelijkheid om zijn of haar idee te verkondigen, maar dan moet je je wel uitspreken. 
  2. Wees bereid om te investeren in jouw idee. Werk je idee uit, steek er tijd in en creëer een achterban. 
  3. Geef niet te snel op. Sta achter jouw punt en zet door ook wanneer het moeilijk lijkt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.