‘Vooral hoop ik dat mensen hun stem gebruiken op 21 maart’

Over precies drie weken is het zover: dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In gemeente Culemborg is Tim de Kroon lijsttrekker van GroenLinks en sinds 2016 raadslid in de gemeente. Tussen het campagne voeren door vertelt Tim ons meer over lokale politiek, het belang van betrokken inwoners en de waarde van een raadsakkoord.

Hoe belangrijk is het dat inwoners van Culemborg meedenken met het beleid van hun gemeente?

Super belangrijk! Door inwoners, organisaties en ondernemers te betrekken bij beleid kan de gemeente gebruik maken van de expertise en ervaring die in de stad is. Dit leidt tot kwalitatief beter beleid met meer draagvlak. Van tevoren moet helder zijn wat de gemeente met de inbreng gaat doen. Dit vraagt van politici een open houding voor nieuwe ideeën, de bereidheid om eigen opvattingen zo nodig kritisch te herzien en de ambitie om samen tot een nieuwe aanpak te komen.

Heb je tips voor mensen die de gemeenteraad willen benaderen? 

Doen. Gemeenteraadsleden zijn ook gewoon mensen en net als jij inwoner van een stad of dorp. Ze zijn gemotiveerd om iets voor hun leefomgeving en de samenleving te betekenen. Zelf vind ik het als raadslid juist fijn als mensen mij en collega-raadsleden weten te vinden. Contact is vaak makkelijk gelegd, steeds vaker gebeurt dat ook via social media (Facebook, Twitter of WhatsApp). En per mail, brief, telefoon of door in te spreken tijdens een commissie- of raadsvergadering kan natuurlijk ook nog steeds. Genoeg manieren om op het netvlies en de agenda van de lokale politiek te komen. Dus nogmaals: doen! Graag zelfs.

Op 21 maart zijn er weer verkiezingen. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is waarschijnlijk al vastgesteld. Hoe kunnen inwoners van Culemborg je in deze fase nog input meegeven voor de periode na de verkiezingen?

Ons verkiezingsprogramma is inderdaad vastgesteld. Volgens mij is de vraag achter je vraag: blijf je als partij en raadslid luisteren en ruimte geven aan nieuwe ideeën, ook nadat je verkiezingsprogramma is vastgesteld en de verkiezingen zijn geweest? Mijn antwoord daarop is: ja! Om een open gesprek ook na 21 maart echt kans te geven, hebben wij gekozen voor een vrij kort en bondig programma in de vorm van een PowerPoint. Daarin wordt iedereen die dat wil, nadrukkelijk gevraagd om GroenLinks te benaderen, met ons mee te denken of aan te sluiten.

Ben je als fractievoorzitter al bezig met de formatie?

Vooral hoop ik dat mensen hun stem gebruiken op 21 maart en natuurlijk zie ik ook graag een top resultaat voor GroenLinks. Want dat betekent dat bewoners zich door onze boodschap aangesproken voelen. Meer zetels in de gemeenteraad geeft je als partij een betere positie en meer slagkracht. Daarbij kijk ik ook naar de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten van andere partijen. Wat mij opvalt is dat er naast duidelijke verschillen ook overeenkomsten zijn op inhoud én aanpak. Hierom beginnen wij het liefst met een raadsbreed akkoord zodat alle gekozen partijen richting geven aan de koers voor de komende vier jaar, en niet maar een aantal partijen. Tegelijkertijd willen wij hierin ruimte bieden voor initiatieven vanuit de stad. Een goede verkiezingsuitslag voor GroenLinks maakt dat wij ons in het gemeentebestuur sterk kunnen maken voor onze doelstelling: open, eerlijk en écht samen werken aan een sociaal en duurzaam Culemborg.

Wat is een raadsakkoord, wat is het verschil met een college-akkoord en waarom is dit interessant?

Een raadsakkoord biedt de kans om met alle politieke partijen in de gemeenteraad voor de komende vier jaar een koers voor de stad uit te zetten. Je kiest dan als raad gezamenlijk enkele thema’s die de komende jaren worden aangepakt, denk aan duurzaamheid of mobiliteit. Er zijn vele vormen mogelijk, hét raadsakkoord bestaat niet. In een raadsakkoord staan meestal onderwerpen beschreven waarover partijen het in grote lijnen met elkaar eens zijn. Er wordt minder gedacht vanuit een traditioneel coalitieakkoord, waarbij een aantal partijen afspraken met elkaar maken (de coalitie) wat de neiging kan hebben om beleid en ontwikkelingen dicht te timmeren, en daarnaast partijen die in de oppositie belanden. Over zaken waarover (nog) geen raadsbrede overeenstemming is, laat een raadsakkoord meestal ruimte voor het ontstaan van wisselende meerderheden in de raad. Zo kunnen partijen die niet deelnemen aan een college tóch actief van betekenis zijn en maak je juist tijd en ruimte vrij om over zaken te spreken waar partijen het niet over eens zijn. Een raadsakkoord is bedoeld om de lokale democratie te versterken. Daarom geeft een goed raadsakkoord ook altijd duidelijk aan hoe de raad bewoners, maar ook organisaties en ondernemers, actief wil betrekken bij beleid: van beeldvorming, oordeelsvorming tot besluitvorming en uitvoering. Ook kan worden ingegaan op hoe de raad expliciet ruimte gaat creëren voor het realiseren van ideeën en inbreng vanuit de stad. Want ik vind echt, de stad die maken we samen. Die beweging willen wij maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.