‘Veel bewoners zijn eigenlijk (onbewust) al burgerlobbyisten’

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we meer te weten komen over het werk van raadsleden, hoe de verkiezingsprogramma’s tot stand komen en hoe je als burger invloed kunt hebben. Kortom, tips voor burgerlobbyisten die richting de gemeenteraadsverkiezingen in actie willen komen. In deze aflevering spreekt onze lobbyhulp Judith Crabbendam Giovanni Visser, raadslid voor de PvdA in Arnhem

Wat vind je het leukste aan het werk als raadslid?
Het leukste is dat ik me mag inzetten voor de gemeente en alle inwoners. De besluiten die de gemeenteraad neemt hebben invloed op de levens van mensen. Dat maakt het dan ook een bijzonder verantwoordelijke functie, waarbij je je als politicus altijd bewust moet zijn van de mogelijke impact van de keuzes die je maakt.

Hoe ziet een week van een raadslid eruit?
Het raadslidmaatschap is een deeltijdfunctie, dus de meeste mensen hebben nog een baan naast hun raadslidmaatschap. Zelf studeer ik hiernaast bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.

Ik besteed denk ik gemiddeld 20 tot 25 uur per week aan de raad. Meestal gebruik ik een deel van mijn weekend en de maandag of dinsdag om mij voor te bereiden op de vergaderingen op woensdag. In Arnhem hebben wij elke week een zogenaamde Politieke Avond. De Politieke Avond kan bestaan uit informerende of meningsvormende bijeenkomsten. In veel gemeenten worden de informerende en meningsvormende rondes georganiseerd binnen commissies. In Arnhem vinden deze plaats in zogenaamde ‘raadskamers’. Ieder onderwerp wordt eerst behandeld in de raadskamer, totdat wordt besloten dat het onderwerp genoeg is besproken en we er een besluit over kunnen nemen. De besluitvorming (de ‘echte’ raadsvergadering) vindt iedere maand plaats en daar stemmen de raadsleden over alle besluiten.

Hoe kunnen Arnhemmers jou en je collega’s het beste bereiken?
Op de website van de gemeente Arnhem zijn de gegevens van alle raadsleden te vinden en op de site van onze partij staan de gegevens van de PvdA-raadsleden. Daarnaast hebben we een e-mailadres waarmee bewoners in één keer een bericht naar alle raadsleden kunnen sturen. Ik heb dus wel het idee dat bewoners ons makkelijk kunnen benaderen. Daarnaast zijn bewoners en andere geïnteresseerden normaalgesproken welkom bij de Politieke Avonden. Raadsleden staan daar altijd open om met bewoners in gesprek te gaan.

Ook spreek ik veel bewoners buiten het stadhuis, want ik krijg veel uitnodigingen om op bezoek te gaan bij allerlei organisaties en initiatieven. Ik moet wel zeggen dat het de afgelopen maanden lastiger is geworden om contact te houden met bewoners, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek is toegestaan in het stadhuis en veel bijeenkomsten in de stad niet doorgaan.

Nemen organisaties altijd contact op met jou of neem jij ook wel eens zelf contact op met bewoners of organisaties?
Organisaties en mensen die op een bepaalde manier betrokken zijn bij een onderwerp, komen vaak zelf naar de raad toe om in te spreken of een zienswijze te delen. Bij grote onderwerpen vinden wij het bovendien belangrijk om bewoners actief te benaderen. De PvdA gaat daarom regelmatig langs de deuren in de wijken om bewoners zelf te vragen hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. Zo horen wij wat er leeft en kunnen wij ons standpunt beter bepalen.

Wordt je ook wel eens benaderd door een echte burgerlobbyist?
Bewoners en organisaties die naar de raad komen doen dat omdat zij kennis en ervaringen met ons willen delen. Vaak hebben zij bepaalde ideeën die zij graag gerealiseerd willen hebben. Veel bewoners zijn dus eigenlijk (onbewust) al burgerlobbyisten. Ik ga graag met hen in gesprek om mij te laten inspireren of te bekijken wat we voor hen kunnen betekenen. Het is belangrijk voor een raadslid om te weten wat er speelt onder betrokken bewoners.

Eén van de belangrijkste momenten voor burgerlobbyisten om van zich te laten horen zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Wat is eigenlijk de rol van raadsleden richting de verkiezingen?
De belangrijkste rol van raadsleden richting de verkiezingen is om hun werk tot op de laatste dag zo goed mogelijk te blijven doen in het belang van de stad. Daarnaast vind ik dat raadsleden zich moeten inzetten om mensen te stimuleren om te gaan stemmen. De lokale democratie kan alleen tot leven komen als zo veel mogelijk mensen hun stem laten horen, zodat de gemeenteraden ook echt een afspiegeling zijn van de politieke voorkeuren van de bewoners.

En ziet het werk er dan anders uit de komende maanden?
Met de verkiezingen in zicht zullen we vanuit de fractie meedenken over punten die belangrijk zijn voor het komende verkiezingsprogramma en de campagne. Ook blijven we scherp op wat we bereikt hebben en nog willen bereiken. Tot op de laatste dag zetten we ons maximaal in voor de stad.

De verkiezingsprogramma’s, hoe komen die tot stand?
Bij de PvdA kiezen de leden van de lokale afdeling een commissie die het concept-verkiezingsprogramma samenstelt. Dat programma wordt gepresenteerd op een ledenvergadering, waarop de leden het verkiezingsprogramma nog kunnen aanpassen en erover kunnen stemmen.

Zijn er mogelijkheden voor burgers om invloed uit te oefenen op de verkiezingsprogramma’s?
Jazeker, bewoners kunnen de politieke partijen in hun gemeente een mail sturen met dingen die zij belangrijk vinden. Als je invloed wilt hebben, kan ik je daarnaast aanraden om lid te worden van een politieke partij. Als lid kom je in aanraking met alle ins en outs van die partij en kun je makkelijker meedenken over standpunten en het verkiezingsprogramma. Je zou zelfs mee kunnen schrijven aan het programma.

Heb je nog tips voor burgerlobbyisten in Arnhem? 
Ja: kom langs, mail ons, houd ons op de hoogte! Mijn ervaring is dat raadsleden altijd openstaan om met bewoners en burgerlobbyisten een gesprek te voeren, want wij kunnen het niet alleen. Dus twijfel niet, maar kom langs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.