Onze brief voor de Dag van de Inspreker!

Vandaag heeft lobby Lokaal contact opgenomen met honderden gemeenten in Nederland, om aandacht te vragen voor de Dag van de Inspreker, een dag waar we burgers vieren die inspreken in de gemeenteraad. Dit was ons bericht.

“Geachte gemeenteraadsleden, 

Vandaag is de Dag van de Inspreker. Een dag waarop alle burgers die de moeite nemen om een bijdrage te leveren aan de lokale democratie in het zonnetje gezet worden. Dit is van groot belang voor het vertrouwen in de lokale democratie. Uit zeer recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Stichting Lobby Lokaal, dat in de loop van dit jaar gepubliceerd wordt, blijkt dat het vertrouwen in de lokale democratie groter wordt wanneer de gemeente haar inwoners actief wijst op de mogelijkheid om in te spreken. Zelfs wanneer inwoners het niet eens zijn met het uiteindelijke besluit dat de gemeenteraad neemt. 

Daarom vieren wij van Stichting Lobby Lokaal de Dag van de Inspreker. Maar wij kunnen dit niet alleen en vragen u als volksvertegenwoordiger om komend jaar de insprekers in uw gemeente een compliment te geven en ervoor te zorgen dat inwoners zich welkom voelen in uw raad. 

Insprekers geven zuurstof aan lokale democratie 

De wens voor een levendige democratie waar inwoners betrokken zijn bij politiek en beleid leeft breed in de samenleving. Een manier om invulling te geven aan betrokkenheid bij de democratie is door als inwoner in te spreken in de gemeenteraad. Jaarlijks nemen duizenden burgers de moeite om in te spreken in hun gemeenteraad. Ze komen u en uw collega volksvertegenwoordigers attenderen op een verouderd bestemmingsplan, een gevaarlijke verkeerssituatie of op de geldzorgen van een waardevol buurtinitiatief. Insprekers dragen zo bij aan betere besluiten, beter beleid en een betere gemeente. Ze geven zuurstof aan de lokale democratie. 

Maar inspreken is een hele stap. Veel mensen zijn het niet gewend om ten overstaan van een heel publiek het woord te nemen, laat staan dat zij weten wanneer zij over welke onderwerpen een bijdrage kunnen leveren. De mensen die die stap zetten verdienen dus wel een compliment. Maar lang niet alle inwoners die inspreken hebben het gevoel met open armen te worden ontvangen door de gemeente en dat moet anders. Gezien de resultaten van het onderzoek van de UvA zouden gemeenten de komst van insprekers juist moeten vieren. 

Vier de bijdrage van inwoners aan de lokale democratie

We vragen u daarom om op de derde donderdag van juni 2023 de Dag van de Inspreker groots te vieren. Publiceer die dag een overzicht van alle insprekers en wat ze bereikt hebben. Stuur ze een bedankje namens de burgemeester. Laat de gemeenteraad de Inspreker van het Jaar kiezen. En neem de gelegenheid te baat om iedereen op te roepen ook eens in te spreken. Ook gedurende het jaar zijn er mogelijkheden om insprekers te bedanken. Bijvoorbeeld met een certificaat van waardering voor inwoners die voor het eerst komen inspreken. We hebben ter inspiratie een sjabloon-certificaat bijgevoegd. 

Mocht u meer willen weten over de Dag van de Inspreker, het betrekken van burgers bij de lokale democratie of onze stichting, neem dan gerust contact met mij op. Ik praat graag met u verder over het verrijken van de lokale democratie!

Mara van Waveren

Directeur Stichting Lobby Lokaal”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.