Maak de input voor het collegeakkoord openbaar

Maak de input voor het collegeakkoord openbaar

Geachte raadsleden,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid. U verdient een groot compliment voor alle inzet die u geleverd heeft tijdens de campagne de afgelopen tijd. Dit toont aan dat de gemeentepolitiek springlevend is.

Wij streven ernaar de lokale democratie ook tussen de stembusgangen vitaal te houden. Daartoe willen wij de inwoners van uw gemeente in staat stellen om het beleid beter te volgen, gericht input te leveren en hun inzet richting raad en college kracht bij te zetten. Zo hopen wij dat vele inwoners van uw gemeente zich tot burgerlobbyist ontpoppen. Het is onze stellige overtuiging dat de kwaliteit van het beleid vooruitgaat als vele stemmen goed doorklinken in het debat.

Wij doen daarom de volgende aanbevelingen:

  1. Maak alle input van buiten voor de collegeonderhandelingen openbaar. Op die manier stelt u burgers in staat om te herleiden waar afspraken uit het collegeakkoord vandaan komen.
  2. Publiceer de overdrachtsdossiers van wethouders. Deze bieden burgers een schat aan informatie over lopende dossiers, aandachtspunten van de gemeente en de kalender de komende tijd. Ook het kabinet maakt overdrachtsdossiers van de ministeries openbaar.
  3. Zorg voor een open, volledig en goed doorzoekbaar online systeem voor gemeentelijke informatie. Veel gemeenten publiceren hun raadsstukken pas als deze voor de commissievergadering geagendeerd worden. Dit zet burgers op achterstand. Maak daarom brieven, nota’s en rapporten meteen openbaar zodra ze naar de raad gaan. En zorg voor naast een goede zoekfunctie op de site ook voor het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data.

Deze maatregelen zijn eenvoudig door te voeren. Ze dragen bij aan openheid over de gemeentelijke beleidsvorming. Zo kan u bijdragen aan het vertrouwen dat burgers in de lokale politiek hebben. Kiezers krijgen namelijk een vollediger en beter beeld van hoe afspraken tot stand gekomen zijn, welke voorstellen waar vandaan kwamen en welke concessies er zijn gedaan.

Wij hopen van harte dat u deze aanbevelingen overneemt en daarmee de vitaliteit van de lokale politiek verder versterkt. Veel wijsheid toegewenst.

 

Met vriendelijke groet,

Arjan el Fassed,                                                                               Mara van Waveren,

Open State Foundation                                                                   Stichting Lobby Lokaal

 

Gesteund door:

René Leegte,

Publieke Zaken

 

Ivo Thonon,

Thonon Folz | Public Affairs

 

Mette Vreeken,

Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.