Jongeren betrekken bij de politiek: Je moet het als gemeente maar kunnen…

“Jongeren structureel betrekken bij de politiek is een opgave. De meeste jongeren zien de politiek als saai, te bureaucratisch, oninteressant en niet te vertrouwen. Anderzijds hechten jongeren veel waarden aan de Nederlandse democratie en de vrijheid van meningsuiting” aldus de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het is van belang dat jongeren niet alleen in theorie de politiek leren kennen, maar dat ze met democratische vaardigheden bijvoorbeeld ook zelf kunnen anticiperen bij verkiezingen of inspraakavonden van gemeenten. Gemeenten zouden hierin een faciliterende rol kunnen spelen.

Over lobbyhulp en onderzoek
Als lobbyhulp bij Stichting Lobby Lokaal doe ik, Lidwina Owusu Ansah, onderzoek naar het beleid van de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Nijmegen om jongeren te betrekken en actieve burgers te maken. Het is eigenlijk erg dat jongeren slecht vertegenwoordigd worden en minder participeren. Want nu wordt er beleid gemaakt waarbij minder rekening gehouden wordt met de belangen van jongeren. Het betrekken van jongeren bij de lokale politiek is belangrijk voor Lobby Lokaal, omdat jongeren een frisse blik hebben en ook een gefundeerde mening kunnen vormen. De stem van jongeren moet gehoord worden.

Waarom de visie van jongeren belangrijk is voor gemeenten
Voor mijn onderzoek heb ik verschillende ambtenaren gesproken. Een ambtenaar gaf aan heel graag jongeren te betrekken omdat het voor de gemeente een toegevoegde waarde kan zijn wanneer jongeren vanuit hun eigen perspectief hun mening kunnen delen over maatschappelijke en politieke thema’s. Tegelijkertijd is het lastig te bepalen welke rol gemeenten kunnen spelen en hoe ze jongeren meer kunnen betrekken vanwege de (groeiende) kloof tussen jongeren en de lokale politiek.

Jongeren hechten veel waarden aan democratie en vrijheid van meningsuiting
Het is niet zo dat jongeren hierdoor dus helemaal geen mening hebben. Integendeel vinden zij het zeer belangrijk dat iedereen de vrijheid en ruimte krijgt om te uiten wat ze van een bepaalde kwestie vinden. Persoonlijk vind ik niet één betrokken actor hierin de schuldige, maar als alle betrokkenen bij dit onderwerp hun steentje bijdragen kunnen we als maatschappij al veel doen om de politieke betrokkenheid onder jongeren te verhogen.

“Het socialiseren van democratische vaardigheden op alle fronten”
Op basis van gesprekken met ambtenaren en organisaties die werken met jongeren vind ik dat zowel onderwijsinstellingen als ouders/verzorgers een grote rol zouden kunnen spelen in het bijbrengen van politieke- en democratische vaardigheden bij jongeren. De gemeente zou een faciliterende rol kunnen spelen door jongeren ervaring op te laten doen met bijvoorbeeld inspraak in de raad, jongeren een keer uit te nodigen voor een raadsvergadering of een jongerenraad instellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.