Inspraakreactie beleidsbrief Democratisering

Geachte raadsleden, Geachte wethouders,

Vandaag bespreekt u de beleidsbrief democratisering. Mijn naam is Mara van Waveren en namens Stichting Lobby Lokaal wil ik een pleidooi te houden om van Amsterdam een burgerlobbyist-vriendelijke stad te maken.

Net als de wethouder wil Lobby Lokaal dat het gemeentelijk beleid verrijkt wordt met de ideeën van Amsterdammers. Maar ik wil het hier hebben over tegenmacht en tegenspraak zoals lobbyen. Dit moet volgens mij niet voorbehouden zijn aan bedrijven en mensen met tijd, geld en connecties. Ik wil juist dat burgers lobbyen.

Een mooi voorbeeld van een burgerlobby is die van Geerte Piening. Na een boete voor wildplassen en een rechtszaak, was een lobby voor meer openbare vrouwentoiletten in de stad geboren. Lobby Lokaal is opgericht om maatschappelijke initiatieven zoals deze te helpen bij het behartigen van hun belangen.

Mijn hart gaat sneller kloppen van een idee dat nog niet past in gemeentelijk beleid of een idee dat in strijd is met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening moet komen.

Maar om als burgerlobbyist aan de slag te gaan, is niet zo makkelijk. Wij zouden u willen vragen om in het democratiseringsbeleid ook maatregelen op te nemen om Amsterdam burgerlobbyist-vriendelijk te maken. Ik geef u graag drie punten mee ter inspiratie.

Allereerst moet een burgerlobbyist weten wie, wanneer, waarover het beste benaderd kan worden. Maak daarom het gehele beleidsproces voor iedereen begrijpelijk inzichtelijk.

Dan de gemeenteraad. Er zijn op dit moment verschillende manieren om in contact te komen met de raad. Maar kunnen we het niet nog laagdrempeliger maken? Houd rekening met het feit dat niet iedereen van schrijven houdt.

Of van praten voor een groep. Veel Amsterdammers die wij op onze spreekuren ontvangen vinden het bijvoorbeeld te spannend om in te spreken. Een laatste advies: het zou goed zijn als insprekers gebruik kunnen maken van audiovisuele middelen.

Dank jullie voor de aandacht. Ik hoop van harte dat we samen van Amsterdam een burgerlobbyist-vriendelijke stad gaan maken. Ben benieuwd naar jullie ideeën en ga graag met jullie in gesprek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.