Hoewel beïnvloedingsmogelijkheden niet altijd zichtbaar zijn, was dat nu wel het geval!

Lobby Lokaal biedt lobbyhulp aan initiatieven die geen geld hebben voor een lobbyist, maar die wel een prangende lobbyopdracht hebben. Studentlobbyisten geven onder begeleiding van Lobby Lokaal advies aan deze organisaties. Rutger van der Veen was de eerste studentlobbyist van Lobby Lokaal en schrijft over zijn ervaring.

In de eerste helft van 2018 heb ik als studentlobbyist gewerkt bij Lobby Lokaal. Ik schreef ondertussen mijn scriptie voor bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze maanden heb ik naast het schrijven van mijn scriptie, kennis gemaakt met het vakgebied public affairs en lobby.

Als studentlobbyist heb ik het onderwijsinitiatief Champs on Stage mogen ondersteunen bij hun public affairs. Het leerzame van deze rol was dat ik de theorie van mijn studie en scriptie direct kon toepassen en testen in de praktijk. Ik heb geleerd om vanuit een breder perspectief te kijken naar belangen van een organisatie. Ook leerde ik dat er meerdere mogelijkheden tot het beïnvloeden van beleid zijn: zowel politiek als ambtelijk zijn even belangrijk in beleidvorming.

Uit mijn onderzoek kwamen een drietal interessante bevindingen naar voren. Ten eerste is er een duidelijke scheiding tussen de taken van de politiek en de ambtelijke organisatie in het beleidsproces. Een politieke lobby is waardevol om een issue te agenderen. Wanneer je meer inhoudelijk over beleid wilt praten is de ambtelijke weg belangrijk, aangezien ambtenaren gaan over de uitvoering van beleid. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat beide groepen (politici en ambtenaren) altijd willen werken vanuit een breder of maatschappelijk belang. Tot slot viel me op dat de gemeente te weinig wordt gebruikt als een partner en te veel wordt gezien als een obstakel door organisaties.

Binnen de functie heb ik mijzelf kunnen ontwikkeling op analytisch en strategisch vlak, omdat ik de gevonden informatie en theorie vaak direct moest toepassen in de praktijk. Dit vond ik ook het leukste aan deze stage. Hoewel beïnvloedingsmogelijkheid niet altijd zichtbaar zijn, was dat nu wel het geval! Het zichtbare resultaat was onder andere dat Champs nu in gesprek is met de gemeente en haar initiatief meer bekendheid heeft gekregen.

Van Champs on Stage kreeg in terug dat zij door onze hulp bewuster met public affairs bezig zijn. In het begin had dit geen prioriteit, omdat alle handen nodig waren bij de uitvoering. Na een aantal adviesgesprekken en de goed ontvangen position paper viel het kwartje en ligt er nu meer focus op public affairs. Ze merken dat door public affairs ook winst wordt behaald voor de organisatie. ‘We waren zelf verbaast en verrast tegelijk dat een externe het best in staat was op te schrijven wat Champs voor organisatie is en wat onze toegevoegde waarde is.’

Ook hebben we de organisatie meer inzicht gegeven in de lokale overheid en de werking van de gemeenteraad. Na mijn stageperiode is Champs on Stage zelf verdergegaan in het monitoren van de lokale en landelijke politiek en media. Heel mooi dat onze hulp ervoor heeft gezorgd dat ze nu zelf verder kunnen met public affairs!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.