‘‘Het is ook de verantwoordelijkheid van raadsleden om te beseffen wie er niet zijn.’’

Sander van Waveren is gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Utrecht. Sander is niet zomaar de politiek ingerold. “Vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek, uiteindelijk besloot ik een poging te wagen en mijzelf er ook actief mee te bemoeien.” Sinds 2010 zit hij in de gemeenteraad en houdt hij zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals het verkeer, economisch beleid, sport en het stationsgebied. 

Wat doet een raadslid zoal? 

‘‘Raadsleden vergaderen heel veel. Meestal tussen de 6-8 uur per week, en dat zijn dan alleen de officiële vergaderingen van de gemeenteraad.’’ Elke week is er daarnaast een fractievergadering. ‘‘Om de week doen we dat bij een bepaalde club of organisatie.’’ Daarnaast bereidt Sander vergaderingen voor door het lezen van stukken en gaat hij op werkbezoek in de stad. ‘‘Op die manier spreek ik veel mensen en kan ik hun verhalen meenemen in mijn raadswerk.’’ 

Weten inwoners je makkelijk te vinden als er iets speelt? 

‘‘Mensen voelen vaak een hobbel om mij of een ander raadslid te benaderen, maar veel mensen komen ook gewoon niet op het idee dat het een optie is om een raadslid te mailen of bellen.’’

Vaak kan een raadslid met individuele kwesties en gevallen niet veel, maar als er meer mensen achter staan kunnen ze wel iets. Dat helpt raadsleden juist weer om iets aan te kaarten in een raadsvergadering. ‘‘Veel mensen weten niet dat er meer inwoners met dezelfde klacht rondlopen, wij hebben dat overzicht soms wel.’’

Van de mensen die raadsleden wel goed weten te vinden, meldt een deel zich te laat. ‘‘Dan denk ik vaak; was er eerder mee gekomen, dan hadden we al actie kunnen ondernemen.’’

Momenten om te beïnvloeden

Voorafgaand aan een besluit in de raad is het nuttig om informatie te verzamelen, dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Bewoners en ondernemers kunnen hier hun mening geven over de beoogde plannen. Deze bijeenkomst is bijna altijd openbaar. Een voorbeeld hiervan is een bijeenkomst die is georganiseerd rondom de plannen voor Overvecht. In een poging om iedereen erbij te betrekken werd de bijeenkomst in de wijk gehouden. 

‘‘Het is de verantwoordelijkheid voor raadsleden om te beseffen wie er niet zijn, zeker op onderwerpen als armoedebeleid, daklozen in Utrecht, of het vluchtelingenbeleid.’’

Vaak wordt zo’n bijeenkomst slechts bezocht door een selectief groepje. ‘‘De gemeente zit niet stil en doet van alles om de bredere inbreng onder de Utrechters te verbeteren. Bijvoorbeeld door online peilingen of kraampjes in winkelcentra met informatie over de nieuwe plannen.’’

‘Bedenk bij wie je moet zijn’

Een van de belangrijkste tips van Sander voor beginnende burgerlobbyisten is dat het belangrijk is om te weten waar je moet zijn. ‘‘Ik krijg best veel mailtjes die aan de gehele raad en het college gericht zijn. Dan ben ik minder geneigd om iets te doen dan wanneer ik een aparte en gerichte mail krijg. Ook helpt het om te bedenken welk raadslid er in jouw eigen buurt woont als je een initiatief hebt voor je eigen wijk.’’

Tot slot geeft Sander mee: ‘‘Als je een vraag, klacht of idee hebt probeer het gewoon eens bij de gemeente. Ze hebben een twitteraccount, mailadres en algemeen telefoonnummer. Dat is heel laagdrempelig en je krijgt als het goed is altijd een antwoord. Als je niet verder komt, zoek dan een raadslid op waarvan je verwacht dat die openstaat voor jouw verhaal.’’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.