Hoe een koe een haas vangt, van koe- naar kunstgras

Door Alex Klusman

In 2014 trad ik toe tot het bestuur van voetbalvereniging sv DRC uit Durgerdam (Amsterdam-Noord). Een kleine, maar in aantal groeiende, amateurclub die gerund wordt door vrijwilligers en die op dat moment gebruik maakte van twee natuurgrasvelden (gehuurd van de gemeente Amsterdam).

De gestage groei van het aantal leden legde steeds meer druk op de (door grondwaterpeil en weersomstandigheden) niet altijd bespeelbare natuurgrasvelden. Snel na mijn aantreden als bestuurslid nam ik het als taak op mij om één van de twee velden om te turnen tot kunstgrasveld.

Twee jaar later, in november 2016, was het zover en verrichtte KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag de aftrap voor de allereerste wedstrijd op kunstgras in Durgerdam tussen jeugdelftallen van sv DRC en van Ajax.

Hoe kreeg een kleine vereniging het voor elkaar om, ondanks een krimpende gemeentelijke sportbegroting, binnen twee jaar een kostbaar kunstgrasveld aangelegd te krijgen?

Een korte terugblik in zeven lessen:

Zoek de juiste invalshoek | In gesprekken met de gemeente hebben we het vooral gegooid op de behoefte om meer te sporten. Meer leden betekent meer behoefte aan de mogelijkheid tot constantere bespeling van je velden. Kunstgras biedt die mogelijkheid, want je hebt geen last van weersomstandigheden en geen zomerstop om nieuw gras in te zaaien. Geen zomerstop betekent de mogelijkheid om zomersportkampen te organiseren en daarmee weer meer kinderen aan het sporten te krijgen. 

‘Stroop de mouwen op, vertrouw op je enthousiasme, denk aan je ambities en houd vol.’

Gebruik je netwerk | Bedenk wie in je netwerk je kan helpen bij het vertellen en versterken van je verhaal. In ons geval varieerde dat van gemeenteraadsleden tot ambtenaren Sport en van de beheerder sportvoorzieningen in Amsterdam-Noord tot journalisten van Het Parool.

Ken het speelveld | Wie zijn de sleutelfiguren bij wie je je verhaal moet slijten. In ons geval was dat de wethouder Sport van de gemeente Amsterdam, maar ook de leden van de nieuw gevormde bestuurscommissie Amsterdam-Noord en de directie van de Dienst Sport van de gemeente Amsterdam.

Varieer tussen formeel en informeel | Beide vormen dienen een doel. De formele vergaderingen en correspondentie zijn van belang om afspraken ook vast te leggen, informele overleggen langs de lijn van het veld, in de kantine, bij een borrel zijn van belang om extra druk te kunnen zetten om een besluit de juiste kant op te laten vallen. Zelf ben ik vele malen om bezoek geweest bij zowel de bestuurscommissie Amsterdam-Noord als bij de Dienst Sport, maar heb nog veel meer informele gesprekken gevoerd met relevante stakeholders.

Koppel enthousiasme aan professionaliteit | Laat in zowel de formele als informele contacten overduidelijk je enthousiasme zien (wij wilden dit zo graag omdat we zagen hoeveel vraag er vanuit kinderen en hun ouders was naar meer sportfaciliteiten), maar koppel dit altijd aan een professionele aanpak. Wij lieten in de verschillende gesprekken overdreven zien dat wij er alles aan deden (en doen) om onze club zo professioneel mogelijk te leiden. De aanleg van een kunstgrasveld was een forse investering en wij wilden de gemeente geruststellen dat het geen weggegooid geld zou blijken te zijn.

Laat je ambities zien en denk mee | In alle gesprekken hebben we onze ambities geen moment onder stoelen of banken gestoken. Ons toekomstplan voorzag in veel meer vakantiesportkampen, extra aandacht voor meisjesvoetbal, een nauwere samenwerking met de naschoolse opvang en een verduurzaming (LED-verlichting) van ons sportpark.

Geef de moed niet op | Het voelde af en toe alsof we aan een kansloze missie waren begonnen, als we weer eens uit een vruchteloos overleg terugkeerden op de club. Maar dat gevoel moet je zo snel mogelijk terzijde schuiven. Sterker nog, stroop de mouwen op, vertrouw op je enthousiasme, denk aan je ambities en houd vol. 

Alex Klusman (1969) is mede-oprichter directeur van BKB | Het Campagnebureau. Hij was betrokken bij verschillende campagnes van de PvdA.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.