Onze partners

Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) is een missiegedreven public affairs adviesbureau dat gelooft in een betere wereld door lobbyen. WKPA helpt organisaties, bedrijven en individuen bij het ontwikkelen van een winnende public affairs-strategie in het moderne informatietijdperk. WKPA is initiatiefnemer van stichting Lobby Lokaal.


Kompass is de belangenbehartiger voor burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen binnen Nederland. Kompass maakt mensenrechten toegankelijk. Zij zijn onze partner in de gemeente Den Haag.

TOP